Recht en Informatica 23/24Dit is de WWW-pagina van het Informatica- en Informatiekundevak Recht en Informatica 2023/2024. Onderstaande informatie zal tijdens periode 4 doorlopend ververst worden.

In 2024/2025 zal de algemene opzet van het vak hetzelfde blijven, maar de regels omtrent inlever- en aanwezigheidsverplichtingen zullen iets veranderen, en ook de toetsopzet zal iets veranderen. In plaats van twee inleveropdrachten voor een cijfer en een meerkeuze-eindtentamen, zullen er nu een midterm- en een eindtentamen zijn die allebei voor een deel uit essayvragen (selecties uit de wekelijkse opdrachten) en voor een deel uit meerkeuzevragen bestaan. De precieze details zullen uiterlijk in de loop van januari 2025 op deze pagina vermeld worden.

Docenten
Henry Prakken, h.prakken@uu.nl (hoorcolleges + werkcolleges)
Floris Bex , f.j.bex@uu.nl (hoorcolleges + werkcolleges)
Roos Scheffers, r.j.scheffers@uu.nl (werkcolleges)

Studiegids
Zie de Education-pagina voor links naar de officiele informatie uit de OSIRIS-catalogus en naar het collegerooster in Mytimetable.

Wat er van de student verwacht wordt

Tentamen
Deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie bij minstens 5 werkcolleges aanwezig is geweest, tenzij de student voor alle gemiste werkcolleges een overmachtssituatie kan aantonen. Hierbij geldt aanwezigheid bij slechts een deel van het werkcollege niet als aanwezigheid.
Het tentamen is multiple-choice en van het type "Gesloten Boek", dat wil zeggen, er mogen bij het tentamen geen literatuur en/of aantekeningen van welke aard dan ook meegenomen worden. Zie de
voorbeeldvragen.
Het tentamen bestaat uit 60 vragen met drie antwoordopties, waarvan er slechts een correct is. Vanwege de raadkanscorrectie resulteert 0-20 correct in een 1, waarna de score lineair omhoog loopt tot 10. Dus bijvoorbeeld bij 40 vragen correct is het cijfer 5.5 (alles onder voorbehoud van correcties o.g.v. de resultatenanalyse). De duur van het tentamen is 2 uur. De tentamenstof bestaat uit: De aanvullende toets bestaat uit een herkansing van het tentamen. Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet het eindcijfer na de eerste kans een AANV of anders minstens een 4 maar lager dan een 6 zijn.

Beoordeling
  • Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het gemiddelde (op een decimaal afgeronde) cijfer op de twee inleveropdrachten en voor 50% door het (op een decimaal afgeronde) tentamencijfer.
  • Wie minder dan vijf voldoendes bij aanwezigheid voor de huiswerkopdrachten heeft gescoord, krijgt per ontbrekende voldoende 0,5 punt aftrek op het gemiddelde cijfer voor de inleveropdrachten (dus vier voldoendes geeft 0,5 aftrek, drie voldoendes geeft 1 punt aftrek, enzovoorts). Wie meer dan 2 van de 7 werkcolleges door overmacht heeft gemist, zal vervangende opdrachten moeten maken.
  • Het eindcijfer wordt afgerond op gehele cijfers. Om te slagen moet zowel het gemiddelde voor de opdrachten als het tentamencijfer minstens een 4.0 zijn.
  • Voor de berekening van het eindcijfer na de aanvullende toets blijven de opdrachtcijfers staan.

Verplichte literatuur

Inhoud colleges
Hieronder zal gedurende de collegeperiode de op de hoor- en werkcolleges te behandelen stof aangegeven worden. De hoorcollegeslides en de opdracht voor het bijbehorende werkcollege komen meteen na het hoorcollege beschikbaar op Blackboard. NB: de onderstaande collegeplanning en literatuuropgave is nog voorlopig.

- Hoorcolleges:

collegedag+datumonderwerpliteratuur
HC 1ma 22-04Wat is recht? Gellaerts & Jobse HS 1.
Online reader:
- Rechtspraak.nl, Rechtspraak in Nederland (behalve par 3.3-3.9).
- Prakken, Enige begrippen uit het privaatrecht par. 1-3.
HC 2ma 29-04
Contracten Gellaerts & Jobse HS 5 (behalve par 5.3 en 5.6), HS 6.
Online reader:
- Prakken, Enige begrippen uit het privaatrecht par. 4-7.
- A. Engelfriet, Algemene Voorwaarden;
- A. Engelfriet, De bindendheid van licenties.
- J. Smolders, Gebruiksvoorwaarden op uw site: waarom sommige niet meer werken.
HC 3ma 06-05Automatisch contracten sluiten;
Aansprakelijkheid van informatietussenpersonen.
Gellaerts & Jobse par 3.7.4 (alleen de Lycos-Pesserszaak), par 4.3.1, par 5.6;
Online reader:
- J.J. Linnemann en J.B. Schmaal, Intelligent Contracteren;
- Chr. Alberdingk Thijm, Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?
- De DSA is van kracht voor grote platforms, wat betekent dit voor desinformatie?
- O. Schyns, De Digital Markets Act: een revolutionaire handhavingstool in het digitale decennium.
HC 4ma 13-05Intellectuele eigendom (1): octrooi, auteursrecht Gellaerts & Jobse par 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7.
Online reader:
- D. Visser, Robotkunst en auteursrecht.
HC 5ma 27-05Intellectuele eigendom (2): databanken-, merken- en handelsrecht
Privacy (1)
Gellaerts & Jobse par 4.4, 4.6 en par 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2 (tot 'rechtmatige verwerking'), 3.4, 3.5.
Online reader:
- D. Visser, Robotkunst en auteursrecht (alleen over databankenrecht).
- SIDN, Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (alleen de artikelen 1,2 en 3).
- Handleiding AVG: HS1 (alleen checklist 1+3), HS 3 (behalve par 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2 en 3.5).
HC 6ma 03-06Privacy (2) Gellaerts & Jobse HS 3, par 5.3.4-5.3.5.
Online reader:
- Handleiding AVG: par 3.2.1, 3.2.2, par 4.1-4.4; par 4.7.1; par 7.5, 7.9.
HC 7ma 10-06Computercriminaliteit/Strafvordering Gellaerts & Jobse HS 7, par 8.2.3 + 8.3.3;
Online reader:
- Rechtspraak.nl, Rechtspraak in Nederland HS 3;
- H. Prakken, Notities over strafrecht, strafvordering en cybercrime;
- Perscommunique EU Hof van Justitie over strijdigheid bewaarplicht verkeersgegevens met grondrechten.
HC 8ma 17-06Juridische toepassingen van ICT. Online reader:
- N. Sharkey, Weapons of indiscriminate lethality.
- H. Prakken, Komt de robotrechter eraan?
- F.J. Bex & H. Prakken, De juridische voorspelindustrie: onzinnige hype of nuttige ontwikkeling?
- M. van Eck, M. Bovens & S. Zouridis, Algoritmische rechtstoepassing in de democratische rechtsstaat.
- Borgesius Zuiderveen, Discrimination, Artificial Intelligence and Algorithmic Decision-making, alleen III.2 en IV.1.
- H. Prakken, Reader's guide and notes about ChatGPT.
- Europees Parlement, AI-verordening: eerste regels voor artificiële intelligentie (niet de gelinkte inhoud).
- A. Engelfriet, De EU is er uit: de AI Act gaat de risico's van AI en algoritmes reguleren.

- Werkcolleges:

colldag+datumonderwerpOpdracht
WC 1wo 01-05Wat is recht? Zie Blackboard
WC 2wo 08-05 Contracten Zie Blackboard
WC 3wo 15-05Automatisch contracten sluiten
Vrijheid van meningsuiting
Aansprakelijkheid informatietussenpersonen
Zie Blackboard
WC 4wo 22-05 Intellectuele eigendom (1) Zie Blackboard
WC 5wo 05-06Intellectuele eigendom (2) / Privacy (1) Zie Blackboard
WC 6wo 12-06 Privacy (2) Zie Blackboard
WC 7wo 19-06Computercriminaliteit/Strafvordering Zie Blackboard

Inleveropdrachten:

StofBeschikbaarDeadlineOpdracht
WC 1-422 mei, 13:30 uur29 mei, 16:00 uur Zie Blackboard
WC 5-719 juni, 13:30 uur26 juni, 16:00 uur Zie Blackboard