Cursusplan

Volgens het rooster hebben we drie tijdblokken in de week: A = woensdag 15-17, B = vrijdag 13-15, C = vrijdag 15-17.

In tijdblokken A en B worden de hoorcolleges gegeven. In deel 1 wordt tijdblok C wordt gebruikt voor een werkcollegesessie en voor de eerste practicumopgave. Het practicum start in week 19. Van de meeste college's van deel 1 zijn ook clips beschikbaar.

Deel 2 begint in week 22.

Kort voor of na elk college verschijnen links naar de gebruikte slides op deze pagina. Momenteel staan de slides van vorig jaar online, maar die kunnen nog aangepast worden. Verder verwijzen we naar de literatuur. Een - betekent tot en met.

College Onderwerp/Slides/Opgaven Literatuur
17A Geen onderwijs wegens koningsdag.
17B intropostings lists, dictionaries
Clips: 1-1, 1-2
zie slides
17C nog geen onderwijs
18A index building, map-reduce
Clips: 2-1, 2-2
boek ch. 4 - 4.2, MoMD 2 - 2.3
18B ranking, tf-idf, vector space
Clips: 3-1, 3-2
database query ranking
zie slides; Agrawal & Chaudhuri
18C werkcollege oefeningen MR
19A top-k searching,
Clips: 4-1, 4-2
oefeningen
frequent itemsets
Ilyas: ch. 1, 2-2.3, 3.1-3.3
19B recap linear algebra;
Google PageRank
Clips: 5-1, 5-2
oefeningen, ommezijde; Brandts, t/m 4.2
19C practicum 1: ontwerp de metadatabase; inleveren uiterlijk woensdag 18 mei. Agrawal & Chaudhuri
20A case study k-grams: DNA matching, BLAST
Clips: 6-1, 6-2
zie slides
20B reserve  
20C practicum 1; deadline dinsdag 31 mei Agrawal & Chaudhuri
21A Deeltoets T1
21BC Geen onderwijs wegens hemelvaart
22A Intro Data Mining / Text Classification and Naive Bayes Boek Manning et al. hoofdstuk 13
22B Lineaire Regressie + Intro Opdracht 2 Boek James et al. hoofdstuk 3 (video's)
Alle slides en video's bij het boek.
22C-25C Practicum P2 Deadline: vrijdag 24 juni
23A Classificatie (tot en met slide 18)
(Extra Slides.)
Boek James et al. hoofdstuk 4
tot en met paragraaf 4.3 (video's)
23B Word Embeddings (Word2vec, GloVe) Hoofdstuk 6 van Jurafsky en Martin
24A Ordinale Classificatie. Lecture Notes Ordinal Classification
24B Clustering Manning et al. hoofdstuk 16
25A Proeftentamen en uitgebreide uitwerking.  
25B Herkansing deeltoets T1  
26 Deeltoets T2: woensdag 29 juni  
28 Herkansing deeltoets T2