Over de stof van het eerste deel wordt een deeltoets afgenomen (zie vakpagina). Dit levert deelresultaat T1. In de tentamenweek is er een deeltoets over de stof van de tweede helft; dit levert deelresultaat T2. Verder zijn er twee practicumopgaven, met resultaten P1 en P2.

Het eindcijfer E wordt als volgt bepaald:

E = (T1 + P1 + T2 + P2) / 4

Hierbij geldt als randvoorwaarde dat elk van de deelresultaten T1, T2, P1 en P2 tenminste 5.0 moet zijn. Daarnaast mag maximaal één van de twee deelresultaten T1 en T2 lager dan 6.0 zijn. Zoniet, dan wordt 5 het maximale eindcijfer.

Herkansing toetsen: T1 wordt herkanst in week 25. T2 wordt herkanst in week 28.

Herkansing practicum: in de herkansingsweek wordt gelegenheid gegeven om (één van) de practicumopdrachten opnieuw in te leveren. Er verandert niets aan de opdracht.